חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

צו איסור הלבנת הון

ע״י

רועי קירשנר

המציאות באוקראינה מגיעה למגזר הפיננסי בישראל

משטר הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי OFAC

דיווחים בלתי רגילים

דיווחים בלתי רגילים

מאגד

סיווג ורישוי של מאגד

צו איסור הלבנת הון

חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"ח-2017

בהתאם לסמכות שניתנה לרגולטורים הרלוונטיים בחוק איסור הלבנת הון וחוק המאבק בטרור נכתב צו ייעודי המגדיר את החובות החלות על נותני שירותי אשראי.

הצו נועד להתמודד עם הלבנת הון ולחשוף מלביני הון, באמצעות הטלת חובה על נותני שירותי אשראי לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות. בין יתר החובות קובע הצו את חובת ביצוע "הליך הכרת לקוח" אם הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50,000 שקלים במצטבר בפרק זמן של חצי שנה, חובת זיהוי פנים אל פנים לפני מתן אשראי לראשונה, חובת קיום בקרה שוטפת אחר הפעולות של מקבל השירות ובדיקת פרטי הזיהוי שלו אל מול רשימת ארגוני הטרור ופעילי הטרור המוכרזים.

הצו חל על מי שעוסק במתן שירותי אשראי, ובכלל זה מתן שירותי ניכיון שיקים ושטרי חוב, ניכיון שוברי אשראי, הלוואות, ליסינג מימוני ועוד.

ועדת החוקה התמקדה רבות בסעיף הבקרה המוגברת לגבי לקוחות שמקבלים שירות בסכום נמוך, ביחס לפעילות הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה לצו, על פעולות של איש ציבור זר ועל פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. כמו כן, הוועדה עסקה בשאלה על אלו פרטים יידרשו נותני האשראי לדווח והאם הצו המוצע חל על "מאגדים" (גופים מתווכים בין חברות האשראי לבעלי העסקים).

הצו מטיל חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים על נותני שירותי אשראי – מי שחייב בקבלת רישיון למתן שירותי אשראי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016.

הצו חל על כלל שירותי מתן אשראי, לרבות שירותי ניכיון שיקים, עליהם חל עד ליום ה- 1.6.17  צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.

הצו מטיל שלל חובות על נותני שירותי האשראי, וביניהן, חובת ביצוע הליך "הכרת הלקוח", לרבות חובת זיהוי הלקוח ובירור מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים, ובכלל זה מקור כספי החזר האשראי, עיסוקו של הלקוח, מטרת האשראי שניתן ואם סורב בעבר מקבלת אשראי מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור.

כמו כן, הצו מפרט את אופני הזיהוי והאימות של יחידים ותאגידים, ומסמיך את הרגולטור לקבוע, ככל שיידרש במקרים המתאימים, הוראות בדבר דרכים חלופיות לעניין זיהוי ואימות פרטים.

הצו נכנס לתוקף ביום 15.03.18, אך ישנן הוראות מיוחדות לנותני שירותי אשראי שכבר פעלו כנותני שירותי מטבע שלהם תהיה תקופת הסתגלות של חצי שנה שבה ימשיכו לפעול לפי הצו הקודם, ולגבי מי שטרם פעל כנותן שירותי מטבע שלהם יש תקופת הסתגלות ארוכה יותר של שנה.

נושאים נוספים שבהם נקבעו בצו הוראות:

  • חובת בדיקת פרטי הזיהוי של מקבל שירות, מיופה כח, נהנה או בעל שליטה אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור, כל עת שהוסף ארגון או אדם לרשימה.
  • חובת קביעת מדיניות, כלים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.
  • חובה קיום בקרה שוטפת אחר הליך הכרת הלקוח שבוצע, לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור.
  • חובת ביצוע בקרה מוגברת על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה; על פעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור בסיכון גבוה; ועל פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור.
  • ביצוע זיהוי פנים אל פנים של מקבל השירות או מיופה הכוח, לפי העניין, על פי מסמכי הזיהוי.
  • העברת דיווחים רגילים ובלתי רגילים מטעם נותן שירותי האשראי לרשות לאיסור הלבנת הון.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

מאמרים דומים נוספים

ייזום תשלומים, מניעת הלבנת הון

משטר הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי OFAC

יותר ויותר גופים נכללים במשטר הסנקציות של OFAC וההגבלות מתחילות להיות רלוונטיות גם לגופים הפועלים בישראל. מה צריך לדעת ואיך כדאי להתכונן נכון, על מנת לעמוד בכל ההנחיות?...

חברת תשלומים, מניעת הלבנת הון, נותני שירותי אשראי, נותני שירותים פיננסיים

דיווחים בלתי רגילים

יישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בכלל, ובתחום העברת דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון (להלן: "הרשות") בפרט, מלווה אותנו זה מכבר מספר שנים. במדריך זה ריכזנו עבור אנשי המקצוע העוסקים...

חברת תשלומים, מניעת הלבנת הון, נותני שירותי אשראי, נותני שירותים פיננסיים

סיווג ורישוי של מאגד

חובת קבלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי והגדרת המונח "מאגד" בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") המפנה את מי שעונה להגדרה כאמור ליישם את חובת הרישוי בחוק הפיקוח...

התייעצו עם צוות המומחים שלנו

רועי קירשנר

יחזור אליכם בהקדם

היי👋🏻 אשמח לענות בצ'אט לגבי כל שאלה שעולה, בנוסף אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה במייל👇🏻או פשוט להתקשר…

מילאו את פרטיכם ונציגינו יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן