הכר את הלקוח

על ידי

אחת מחובות הבסיס ביישום חובות רגולציה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הנה החובה למלא ולהחתים את הלקוח/מבקש השירות על שאלון "הכר את הלקוח".

מטרתה של חובה זו היא לוודא,  כי הגוף הפיננסי יכיר את לקוחותיו ואת פעילותם הפיננסית ובכלל זה את הרקע שלהם, את סוג והיקף הפעילות אותם הם מבקשים לבצע בגוף הפיננסי, בהתבסס על כלל הסיכונים הגלומים במערכת היחסים עם הלקוח.

לאחר סיום התהליך וקבלת המידע מהלקוח על הגוף הפיננסי לבנות פרופיל ללקוח, באמצעותו יקבע את רמת הסיכון שלו לעניין הלבנת הון ומימון טרור ובהתאם לכך יבצע פיקוח ובקרה על פעילותו.

תהליך הכרת הלקוח כולל בחובו את החובה לזהות את הלקוח/מבקש השירות פנים אל פנים. במהלך הליך זה, יש לבקש מהלקוח להזדהות באמצעות תעודת זיהוי ולאמת את זהותו באמצעות תעודת מזהה נוספת או אל מול המרשם המתאים.

התהליך גם כולל זיהוי הנהנים מהשירות/מהכספים ובעלי השליטה במקרה של תאגיד, וכן לברר האם הלקוח/מבקש השירות הוא איש ציבור. כמו כן יש לקבל מידע בגין מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים, ובכלל זה עיסוקו של הלקוח/מקבל השירות, מטרת הפעולה הפיננסית המבוצעת והאם סורב בעבר מקבלת שירות פיננסי מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד. בתרחיש בו הלקוח/מבקש השירות הוא תושב חוץ, יש לברר מהי זיקתו לישראל והאם הוא איש ציבור זר. אם עסקינן באיש ציבור זר שהגוף הפיננסי סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה יש לקבל מידע בגין מקור משאביו הפיננסיים וסוג עסקיו.

חשוב לציין, כי מילוי שאלון "הכר את הלקוח" מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך פתיחת חשבון/התקשרות עם הלקוח, וכן הוספת/שינוי גורמים מעורבים בחשבון/פעילות. באם התעורר ספק ביחס לזהות בעל החשבון/מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לגוף הפיננסי יש לבצע הליך של הכרת הלקוח פעם נוספת כמו גם במקרים בהם מתבצעת פעילות המעלה חשד להלבנת הון ומימון טרור.

חשוב להדגיש כי תהליך הכר את הלקוח הוא מתמשך, אותו יש לבצע במהלך מתן השירות/קיום החשבון, תוך מתן דגש על מקרים בהם בוצע שינוי בבעלות החשבון, מיופה כוח/מורשה חתימה, נהנים, בעלי שליטה (במקרה של תאגיד) או פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרת הלקוח במסגרת תהליך הכר את הלקוח אל מול פעילותו השוטפת בגוף הפיננסי. גם במקרים אלה יש לבצע הליך חוזר של "הכר את הלקוח".

אם אין באפשרות הגוף הפיננסי להשלים בצורה נאותה את הליך הכר את הלקוח, אין לפתוח חשבון ו\או לתת שירות ו/או לבצע כל פעולה אחרת עבור הלקוח/מבקש השירות.

בנוסף, יש לקבוע במסגרת מסמך המדיניות של הגוף הפיננסי את מדיניותו לעניין הליך "הכר את הלקוח", אשר תכלול התייחסות לביצוע ההליך בצורה שונה עבור לקוחות מסוגים שונים, בדיקת נאותות וסיווג קבוצות לקוחות ברמות סיכון שונות לעניין זה.

מאמרים נבחרים

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן