בית > חברי בורסה

רשימת מאמרים בנושא חברי בורסה

חברי בורסה הינם בנקים ובתי השקעות (חברי בורסה שאינם בנקים) אשר תפקידם המרכזי הוא תיווך בין הבורסה לניירות ערך בתל אביב למשקיעים פוטנציאלים. כיוון שהאדם הפרטי לא יכול להשקיע ישירות בבורסה – עליו לבחור בנק או בית השקעות המשמשים חברות מסחר בבורסה.

המסחר בבורסה מתבצע בין חברי הבורסה השונים, אשר מוכרים וקונים בעבור לקוחותיהם מניות, אגרות חוב ומוצרים פיננסיים אחרים.

צוות Regulazia.co.il

הנחיות לעבודה עם בנקים ברשות הפלסטינית

הנחיות לעבודה עם בנקים ברשות הפלסטינית- מוסד פיננסי אשר פועל מול בנקים ברשות הפלסטינית חייב לעמוד בהנחיות שלהלן: על שקים של בנקים מהרשות הפלסטינית חובה שיהיה רשום שם פרטי שם משפחה או שם החברה ומספר תעודת זהות או מספר הזיהוי …

צוות Regulazia.co.il

דיווחים בנושא איסור מימון טרור

דיווחים בנושא איסור מימון טרור – במידה ונמצאת התאמה בין שם הלקוח, מבצע הפעולות או לצד הנגדי לפעולה לבין רשימות הטרור או כאשר מבוצעת פעולה המעלה חשד למימון טרור, חלה החובה לעצור את הפעולה, להקפיא את כלל הפעילות בחשבון ולהעביר …

צוות Regulazia.co.il

סריקה כנגד רשימות טרור

סריקה כנגד רשימות טרור – בהתאם לנדרש בצווים השונים על מוסדות פיננסים חלה החובה לסרוק את שמות כלל לקוחותיהם כנגד רשימות מוכרזי טרור. את הסריקה יש לבצע טרם וכתנאי לפתיחת חשבון חדש עבור כל הגורמים המעורבים בחשבון לרבות בעלי החשבון, …

צוות Regulazia.co.il

רשימת מדינות בסיכון

רשימת מדינות בסיכון – הנה רשימה המופיעה בתוספת לצו איסור הלבנת הון של מדינות וטריטוריות המוגדרות בסיכון בהיבטי איסור הלבנת הון מימון טרור. בשל כך קיים סיכון מוגבר לפעילות אל מול מדינות או טריטוריות אלה, על כן צו איסור הלבנת …