בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור

רשימת מאמרים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

צוות Regulazia.co.il

אישור מסמך כנאמן למקור

אישור מסמך כנאמן למקור – אישור העתק נאמן למקור הינו אישור כי צילום או העתק של מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי על נציג המוסד הפיננסי לאשר זאת בטופס ייעודי בחתימתו בתוספת ציון שמו המלא ותאריך האישור. האישור יכול להינתן …

צוות Regulazia.co.il

זיהוי פנים אל פנים

זיהוי פנים אל פנים – חובה על המוסד הפיננסי לזהות את הלקוח “פנים אל פנים” באמצעות תעודת הזהות שלו על ידי השוואה בין פניו של הלקוח לתמונה בתעודת הזהות ולאשר זאת בטופס ייעודי בחתימתו של הפקיד המזהה בתוספת ציון שמו …

צוות Regulazia.co.il

אימות מסמכי זיהוי

אימות תעודה מזהה ביחיד – לאחר קבלת תעודת הזיהוי של הלקוח חובה לאמת את קיומה, פרטיה ותקפותה. תהליך זה ניתן לבצע בשתי דרכים: בדיקת מרשם – לאחר קבלת העתק מתעודת הזהות של הלקוח חובה על המוסד הפיננסי לאמת את נכונות …

צוות Regulazia.co.il

דיווח על פעולה רגילה

דיווח על פעולה רגילה – החובה מכוח צו איסור הלבנת הון על פיה על המוסד הפיננסי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות העומדות בתנאים המפורטים בסעיפי הצו על פי סוג הפעולה וסכומה, ללא שיקול דעת מצד הגוף המדווח. פטור …

צוות Regulazia.co.il

דיווח על פעולה בלתי רגילה

דיווח על פעולה בלתי רגילה – על פי צו איסור הלבנת הון על המוסד הפיננסי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות ולא מאפיינות את פעילותם של לקוחותיו או לקוח שהנו עובר אורח. פירוט רשימה בלתי …