בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > סיווג סיכון לקוח

רשימת מאמרים בנושא סיווג סיכון לקוח

סיווג סיכון לקוח – בהתאם להנחיות הרגולטור ובראיה מבוססת סיכון חלה החובה לפקח על פעילות בחשבון הלקוחות בהתאם לרמת הסיכון שלהם מהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור. קביעת סיווג סיכון לקוח נועדה על מנת לסמן מראש את הלקוחות להם נדרשת השקעה מוגברת של משאבי ניטור ופקוח כך שהתאגיד יוכל לנהל את משאבי הניטור העומדים לרשותו אם מבחינת כוח אדם ואם מבחינת מערכות ממוכנות בצורה היעילה והטובה ביותר.

כמות הלקוחות אשר יוגדרו ברמת סיכון לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור מהווה את פרופיל הסיכון של המוסד הפיננסי. לצורך הקצבת משאבים יעילה יש לקבוע מדיניות סיווג סיכון על פיה אחוז מסוים מסך כל הלקוחות יוגדרו כלקוחות בסיכון. שינוי באחוז זה יכול להוות אינדיקציה לשינוי רמת הסיכון הכללי של הגוף הפיננסי לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

על מדיניות המוסד הפיננסי לשקף את תהליך קליטת הלקוח ורמת האישורים מבעל תפקיד בכיר הנדרשת לעניין לקוחות בסיווג סיכון גבוה. במסגרת מדיניות זו יש לקבוע באילו סוגי פעולות בחשבון או פעולות של עובר אורח נדרש קבלת אישור טרם ביצוע הפעולה המוגדרת בסיכון לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

מדיניות הכר את הלקוח של המוסד הפיננסי תכלול בניית שאלונים ייעודיים לפי סוגי הלקוחות ובהתאם לרמת הסיכון שלהם. כמו גם, ביצוע רענון נתוני הכר את הלקוח וקביעת תדירותו בהתאם לכך.

על מוסד פיננסי להקים תשתית טכנולוגית אשר תתמוך בקביעת רמת סיווג סיכון לקוח, תהליך של מתן אישורים לגיוס הלקוחות וביצוע פעולות כאמור, מעקב אחר שינויים במצבת לקוחות בסיכון, ניטור פעילות הלקוחות וביצוע הכר את הלקוח מוגבר.

להלן סקירה של סוגי לקוחות ותחומי פעילות שיכול שיראו כמסוכנות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

צוות Regulazia.co.il

נותן שירות עסקי

נותן שירות עסקי –  מי שהנו אחד מן המנויים להלן: מתווך מקרקעין– לגבי עיסוקו בתיווך במקרקעין בעסקה בה מועברת זכות במקרקעין מסוג בעלות או חכירה לדורות.   עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס מייצג– לגבי אחת או יותר מהפעולות …

צוות Regulazia.co.il

נותן שירותי מטבע

נותן שירותי מטבע – מי שמספק את אחד או יותר מהשירותים המפורטים להלן, וקיבל לכך רישיון ממחלקת רישום נותני שירותי מטבע במשרד האוצר: מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של …

צוות Regulazia.co.il

מקלט מס – Offshore

מקלט מס –  Offshore – הוא מדינה שרמת המסים בה נמוכה או אפסית, וכך הסטת הכנסה אל מדינה זו ממדינה שרמת מסיה גבוהה עשויה להביא לחסכון ניכר במס. מדינות המשמשות כמקלטי מס הן בדרך כלל מדינות קטנות יחסית, וחסרות תשתית …

צוות Regulazia.co.il

רשימת המדינות של ארגון FATF

רשימת המדינות של ארגון FATF- ארגון ה-  Financial Action Task Force on Money Laundering הינו גוף בין ממשלתי ששם לו למטרה לפתח ולקדם מדיניות למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. הגוף הוקם בשנת 1989. הגוף …

צוות Regulazia.co.il

קביעת רמת סיכון לקוח

קביעת רמת סיכון לקוח – התאגיד פיננסי יקבע לכל הפחות שתי רמות לסיווג סיכון לקוח אשר במסגרת המיפוי יתייחסו בין היתר לנושאים הבאים: סוגי העסקים של לקוחותיו (עסק עתיר פעילות במזומנים וכו) מקום פעילותו של הלקוח (מדינות בסיכון גבוה, העדר …