רשימות טרור

רשימות טרור - רשימה מרוכזת של ארגוני טרור המוכרזים ושל מי שהוכרז כאדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה מכוח תקנות לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה למוסד הפיננסי בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור. על פי התקנות ישנה חובה לסרוק כנגד רשימת הכרזות וצווים של משרד הביטחון המתעדכנים מעת לעת.

כמו כן המפקח על הבנקים במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 411 ובמטרה לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים, מנחה לסרוק גם כנגד רשימות נוספות הקיימות בעולם כדוגמת:

רשימת OFAC של משרד האוצר האמריקאי.

רשימת ההכרזות של האיחוד האירופאי.

 

רשימת מוכרזים של משרד הביטחון - במסגרת המלחמה בטרור ובמימון טרור הוענקו סמכויות ע”י המחוקק לממשלה להכריז על גופים ו/או ארגונים כארגוני טרור ולשר הביטחון להכריז על גופים ו/או ארגונים כהתאחדות בלתי מותרת. במסגרת סמכויות אלא רשאים גורמי העקיפה לבצע עיקול על כל רכוש הישות המוכרזת לרבות הנחיה לגופים הפיננסיים המנהלים את חשבונותיה להקפיאם ולהעביר את תכולתם למדינה.

קרא עוד

רשימת המוכרזים של משרד האוצר האמריקאי  - Office of Foreign Assets Control  (OFAC)  Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN - משרד האוצר האמריקאי מפרסם על ידי OFAC רשימה של יחידים, חברות, ארגונים, ומדינות שעל פי מדיניות סנקציות רשמית של ארצות הברית לאזרחיה אסור לקיים כל מסחר עמם  ועליהם לפעול לצורך חסימת כל פעילות של ישויות אלה.

 

רשימת המוכרזים של האיחוד האירופאי-Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions בעקבות אירועי ה-9/11 האיחוד האירופאי אימץ חקיקה מתקדמת שמטרתה הקפאת נכסים של ארגוני טרור ושל גופים ויחידים הקשורים לפעילות ארגונים אלה. האיחוד האירופאי מנהל שתי רשימות המתעדכנות אחת לחצי שנה. הרשימה הראשונה מתייחסת ל”אל קעידה” ו”הטליבאן” ושותפיהם הרשימה השנייה כוללת ארגוני טרור נוספים. במסגרת החקיקה זו על המדינות החברות באיחוד מוטלת חובה לפעול להקפאת נכסים הקשורים לישויות המוכרזות ברשימות הנ”ל. 

 

 

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה
 1. Hello friends!
  I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
  We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
  This offer has limited quantities!!!
  Details on our website:
  https://edu-paper.com

 2. Hello friends!
  I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
  We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
  This offer has limited quantities!!!
  Details on our website:
  https://top-writing.work/2017/10/09/a-level-politics-essay-help/

 3. DanielSlumn
  17:46    11-11-2017

  Обратите внимание!!!
  Реально полезная штука.
  С помощью этого средства можно восстанавливать любые кожаные изделия.
  Всегда пригодится в хозяйстве.
  уход за кожей

השאר תגובה