עיצומים כספיים

עיצומים כספיים – בהתאם לאמור בפרק ה’: “עיצום כספי” בחוק איסור הלבנת הון בו ניתנה סמכות לממונה להקים ועדה להטלת עיצום כספי אשר בסמכותה להטיל עיצומים כספיים על גופים פיננסיים כי לא מלאו אחר החובות המוטלות עליהם בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור.

ועדת העיצומים תהיה בת שלושה חברים הממונה שהנו היו”ר של הועדה, עובד שמינה ממונה מבין עובדי משרדו ומשפטן שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו החלטת הועדה תתקבל ברוב קולות. גובה הקנס שבסמכות הועדה להטיל בגין כל הפרה כאמור הנו עד לסכום של פי עשרה מהסכום המופיע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין נכון לתקופה זו הסכום הנו 226,000 ₪ כלומר עד לסכום של 2,260,000 ₪ לכל הפרה של הוראה מהוראות הצו.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה