סריקה כנגד רשימות טרור

סריקה כנגד רשימות טרור – בהתאם לנדרש בצווים השונים על מוסדות פיננסים חלה החובה לסרוק את שמות כלל לקוחותיהם כנגד רשימות מוכרזי טרור. את הסריקה יש לבצע טרם וכתנאי לפתיחת חשבון חדש עבור כל הגורמים המעורבים בחשבון לרבות בעלי החשבון, מורשי החתימה, מיופי כוח, בעלי שליטה ונהנים. בנוסף יש לבצע סריקה באם בוצע שינוי באחד מהגורמים המעורבים שלעיל בחשבון קיים. כמו כן יש לבצע סריקה לשמו של עובר אורח המבצע פעולה שלא במסגרת חשבון ולשמו של הצד הנגדי לכל פעולה כתנאי לביצועה במוסד הפיננסי.

סריקה כנגד הרשימה בהתאמה פונטית - התאמה פונטית הנה אלגוריתם שמאפשר לזהות שמות לפי צלילם ואופן הגייתם, ובכך להתגבר על הבדלי כתיב לא משמעותיים, העלולים לנבוע משגיאות כתיב נפוצות. התאמה פונטית ו/או התאמה פונטית חלקית של למעלה מ- % מסוים (האחוז המדויק נקבע בהחלטה מבוססות ניהול סיכון של אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור בכל גוף פיננסי) בין שמו המלא (שם פרטי ומשפחה) של הלקוח לבין השמות המופיעים ברשימה.

 קרא עוד

עדכון רשימותנהלי המוסד הפיננסי יעגנו את עדכון השינויים ברשימה על מנת להבטיח כי השינויים יוטמעו במערכות באופן מיידי. במקרה של עיכוב בעדכון יש לשמור תיעוד על הסיבות לעיכוב. על המוסד הפיננסי לבצע בדיקה כאמור כל אימת שיש עדכונים ברשימה תוך זמן סביר, ולשמור תיעוד לביצוע הבדיקה מול הרשימה המלאה המעודכנת.

סריקה פונטית ברמת תנועה לצד הנגדי לפעולה - הנה התאמה פונטית כנגד הרשימה, אשר מתבצעות on line טרם אישור תנועה כספית או ניסיון לביצוע תנועה כספית, במידה ונמצאת התאמה לאחד מהשמות של הצדדים לפעולה (המעביר או הנעבר) היא תחסם באופן מידי ולא תתאפשר העברת הכסף, עד לבירור מעמיק בדבר זהותם של הצדדים.

 

 

 

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה
    • אין הנחיה מפורשת של הרגולטור לנושא, גופים פיננסיים מגדירים לעצמם את אחוז הסריקה בראיה מבוססת סיכון, נהוג לקבוע את הרף בין – 94% ל – 98% התאמה. יש מספר פרמטרים שיש לקחת בחשבון בקבלת החלטה זו – כמות לקוחות, כוח אדם זמין לטיפול וכו’.

השאר תגובה