בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > הכר את הלקוח > חברה לתועלת הציבור – חל”צ

חברה לתועלת הציבור – חל”צ

חברה לתועלת הציבור (חל”צ)  -  חברה אשר תקנונה ומטרותיה עונים על שני התנאים הנקובים בסעיף 345א לחוק החברות. התנאי הראשון הינו כי בתקנונה של החברה יקבעו מטרות ציבוריות בלבד בהתאם לרשימה סגורה אשר נמצאת בתוספת לחוק החברות והתנאי השני שחל הינו איסור גורף על חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה (חלוקת דיבידנד).

על פי חוק החברות מחויבת כל חברה המגדירה עצמה כחברה לתועלת הציבור להירשם  ברשות התאגידים. מכוון שמדובר בארגון שפועל ללא מטרות רווח ולעתים ניזון מתרומות, יש קושי לזהות את התורמים האמתיים  והנהנים האמתיים מפעילות החל”צ ולכן יכולה לשמש ככלי נוח להלבנת כספים.

חברה לתועלת הציבור תוכל להירשם ככזו רק אם היא עונה לאחת מהמטרות הציבוריות המפורטות בחוק. מדובר ברשימה סגורה של מטרות שלהלן:

 1. איכות סביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה.
 2. בריאות או הצלת חיים.
 3. דת, מורשת או הנצחה.
 4. הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם.
 5. זכויות אדם.
 6. חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות.
 7. מדע, מחקר או השכלה גבוהה.
 8. ספורט.
 9. עליה, קליטה או התיישבות.
 10. צדקה או סעד.
 11. רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית.
 12. שלטון החוק, משפט או מינהל ציבורי.
 13. הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות המנויות לעיל.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה
  • חברה לתועלת הציבור מתנהלת ופועלת על פי חוק החברות בעוד עמותה מתנהלת על פי חוק העמותות, שהנו חוק מיושן במידה רבה וחסרות בו הוראות רבות המתקיימות בחוק החברות. קיים שוני בהגדרות היסוד בין עמותה ותאגיד בעוד עמותה מוגדרת בחוק העמותות כ: “כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים” חברה לתועלת הציבור מוגדרת בחוק החברות כ” חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה”. כך שחברת לתועלת הציבור מוגבלת למטרות הציבוריות המנויות בתוספת לחוק בעוד עמותה מוגבלת רק למטרות שאינן עשיית רווחים ולא לרשימה סגורה של מטרות.

השאר תגובה