בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > חקיקה > הוראת ניהול בנקאי תקין 411

הוראת ניהול בנקאי תקין 411

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 – החל משנת 1991 מוציא הפיקוח על הבנקים, אשר הינו יחידה בבנק ישראל שתפקידה לפעול כרשות פיקוח הממונה על פעילות הבנקים, הוראות ניהול בנקאי תקין, הוראות אלו משקפות את עמדת המפקח על הבנקים לגבי הנורמות הנדרשות לניהול בנקאי תקין בתחומים שונים. אי קיום הוראות אלו מהווה פגם בניהול התקין של עסקי התאגיד הבנקאי ולפיקוח על הבנקים ישנה הסמכות לדרוש את תיקון הליקויים ו/או ההפרות מתאגידים בנקאים אשר אינם פועלים בהתאם להנחיות בהוראות כאמור.

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 הינה הוראה החלה על תאגידים בנקאים ותאגידי עזר בנקאים ומסדירה ביחד עם ההוראות בצו איסור הלבנת הון כיצד על גופים אלה לפעול בכל הקשור לנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.

חשוב להדגיש כי בניגוד להנחיות המופיעות בצו אותן יש לקיים הלכה למעשה, ההנחיות הקיימות בהוראה 411 מנוסחות בצורה כללית יותר והציות להן מבוססת על קבלת החלטות מבוססות ניהול הסיכון בתחום זה.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה