בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > חובות דיווח > דיווח על פעולה בלתי רגילה

דיווח על פעולה בלתי רגילה

דיווח על פעולה בלתי רגילה - על פי צו איסור הלבנת הון על המוסד הפיננסי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות ולא מאפיינות את פעילותם של לקוחותיו או לקוח שהנו עובר אורח. פירוט רשימה בלתי סגורה של פעולות היכול שיראו כבלתי רגילות מופיעה בתוספת לצו איסור הלבנת הון. חשוב לציין כי דיווח רגיל אינו פוטר מחובה לדיווח בלתי רגיל וכמו כן יש לדווח גם על ניסיון לביצוע פעולה גם באם בסופו של דבר הפעולה לא הושלמה. במקרה בו פעילות בלתי רגילה נמשכת יש לשלוח דיווח המשך בהתאם.

בהתאם לכך, מוסד פיננסי יקבע נוהל מפורט המסדיר את ערוצי הדיווח על פעולות בלתי רגילות. הנוהל יכלול תיעוד מלא של הליך קבלת ההחלטות החל מהגילוי הראשוני וכלה בהתגבשות ההחלטה אם לדווח לרשות המוסמכת ועל פעולות שיש לבצע במידה ויוחלט על גניזת הדיווח.

לוח זמנים לדיווח בלתי רגיל – דיווח על פעולה בלתי רגילה יתבצע בפרק הזמן הקצר ביותר בנסיבות העניין. נהוג כי המוסד הפיננסי יקבע בנוהל המתייחס לדיווחים בלתי רגילים מסגרת זמנים להעברת הדיווח, ממועד זיהוי הפעילות החריגה למועד העברת הדיווח בפועל ויפעל ליישום נוהל זה. במקרה של נסיבות מיוחדות, עיכוב בלתי נמנע או שהמוסד הפיננסי רואה את העיכוב כמוצדק, יתעד המוסד הפיננסי את הסיבות לעיכוב.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה