איש ציבור זר PEP

איש ציבור זר PEP –  תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו”ל  בהווה או בעבר ובכלל זה: ראשי מדינות, פוליטיקאים בכירים, שופטים בכירים, קציני צבא ומשטרה בכירים, פקידי מפלגות בכירים לרבות בני/ות משפחתם מקרבה ראשונה שותפיהם העסקיים ותאגידים שבשליטתם. ההדגש הניתן על סוג לקוחות אלה נובע מהעובדה שאנשים אלה מחזיקים בעמדות מפתח ובשל כך חשופים לקבלת שוחד וביצוע מעשי שחיתות.

מפרקטיקות בינלאומיות ניתן ללמוד כי הסיבה שנדרש מאנשי ציבור לפעול בשקיפות וללא משוא פנים יכולה לגרום להם להפקיד את הכספים בחשבונות בנק במדינות זרות על מנת להסתיר קבלת כספים אלה. במקרה בו הלקוח הנו תושב חוץ יש לבחון את חשיפתו הציבורית באמצעות סריקת שמו כנגד רשימת אישי ציבור אותן יש לרכוש מחברות המחזיקות במאגרים הרלוונטיים בנושא זה ולהטמיען במערכות המוסד הפיננסי.

 קרא עוד

חשוב להדגיש כי אין להסתפק בתשובת הלקוח על השאלה האם הינו “איש ציבור” כלומר המוסד הפיננסי נדרש לבדוק ולאמת כאמור את תשובתו של המבקש לפתוח חשבון, זאת באמצעות מאגרי מידע בינלאומיים ייעודיים לנושא.

בפתיחת חשבון ללקוח שזוהה כ-PEP או תאגיד שזוהה כי נמצא בשליטת PEP יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. תאגיד פיננסי ינקוט באמצעים לבירור מקור הכספים שעתידים להיות מופקדים בחשבון,טרם פתיחת חשבון לאיש ציבור זר.
  2. חשבון של לקוח שהוא איש ציבור זר יוגדר כחשבון של לקוח בסיכון גבוה.
  3. ההחלטה לפתוח חשבון לאיש ציבור תתקבל על ידי מנהל בכיר.
  4. באם התברר במהלך ההתקשרות שהלקוח הינו איש ציבור אין לבצע פעולה בחשבון עד לסיווגו כחשבון בסיכון וקבלת אישורו של מנהל בכיר להמשך הפעילות בו.

 

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה